For samarbeid

Velkommen til JLT Norway AS

JLT Norway AS er en forsikringsmegler der kompetanse, kvalitet og proaktiv service er grunnlaget for den tillit og langsiktighet som bygges i våre kunderelasjoner. JLT Norway tilbyr ikke alt til alle, vår visjon er i stedet å være den beste leverandøren innen utvalgte fokusområder hvor vi er eller kan bli markedsleder.

Velkommen til JLT Norway AS!

Ola Haalien, Adm.dir.

Flash (and fallback image) goes here

Aktuelt

Christiansen appointed CEO JLT Norway
London's leading
construction broker
JLT speciality
limited structure
Cyber decoder
left
right

Tjenester og produkter

Vi baserer vår virksomhet på klienter som ønsker spesialistråd innen de områdene vi har valgt å arbeide. Disse områdene er preget av kompleksitet med hensyn til eksponering, markedsføring, stuktur og risikoforhold for øvrig.

Vårt mål er å gi våre klienter en bred og omfattende forsikringsdekning sett i relasjon til et kost-/nytteperspektiv. Vi har derfor utviklet egne forsikringsvilkår på en rekke områder, vilkår vi skreddersyr for den enkelte klients behov.